Zákony


Legislatíva okolo domáceho vzdelávania je definovaná v zákone číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), konkrétne §24 - kliknite na podčiarknuté odkazy.

Ak tomu nerozumiete, do "ľudskej" reči je to prepísané tu - sem kliknite