Učebnice

Aktuálne nemáme učebnice v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Odporúčame rôzne vydavateľstvá, ktoré ponúkajú pracovné zošity, ktoré sú v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom.