skúšanie - termíny

 

dostanete presný dátum skúšania - jeden deň

Kto sa učíte v skupinách pod jedným učiteľom - upozornite nás na to dopredu a zavoláme vás na skúšanie naraz v jeden deň - pri skúšaní nám pomôže aj učiteľ skupiny.

Pri skúšaní je pre nás veľmi dôležité, aby sme začali načas a všetky deti a rodičia sa zúčastnili jeho začiatku o 8.00. Je to pre nás také dôležité, že skúšanie ten deň neumožníme meškajúcim.

Ponúkame vám môžnosť prísť deň pred a prenocovať v škole vo vlastných spacákoch, skrátka urobte si príjemný výlet.

Ako vidia rodičia naše skúšanie si môžete prečítať aj tu - sem kliknite.

ako prebieha skúšanie

  1. Deň skúšania začíname spoločným kruhom detí, rodičov a učiteľov ráno. 
  2. Potom odchádzajú deti s učiteľkami do telocvične na hry intuitívnej pedagogiky, alebo do dielne na rozcvičenie hlavy prácou rukami. Rodičia ostávajú s učiteľom na kruhovú prácu - rodičovské stretnutie. 
  3. Po hrách deti vstupujú do individuálnych, alebo skupinových rozhovorov s učiteľkami, počas ktorých prezentujú portfóliá svojich prác. Portfóliá nie sú povinné, no sú obľúbené. Učiteľkám pomôže vidieť pracovné zošity detí.