Myšlienka

Podporujeme rodiny, ktoré sa rozhodli pre domáce vzdelávanie. Považujeme domáce vzdelávanie za zdravú súčasť školského systému na Slovensku.

Na Slovensku je aktuálne okolo 400 detí v domácom vzdelávaní, môžete sa pridať.