Školské vzdelávacie programy učiteľov detí v škole fantázia jednotlivých predmetov rozdelené po ročníkoch. Môžete si ich skopírovať, upraviť a použiť podľa vlastného uváženia.

1.ročník

matematika

slovenský jazyk

prvouka

2.ročník

matematika

slovenský jazyk

vlastiveda

prírodoveda

3.ročník

matematika

slovenský jazyk

vlastiveda

prírodoveda

4.ročník

matematika

slovenský jazyk

vlastiveda

prírodoveda