Toto sú Školské vzdelávacie programy jednotlivých predmetov rozdelené po ročníkoch. Môžete sa inšpirovať. 

1.ročník

matematika

slovenský jazyk

prvouka

2.ročník

matematika

slovenský jazyk

vlastiveda

prírodoveda

3.ročník

matematika

slovenský jazyk

vlastiveda

prírodoveda

4.ročník

matematika

slovenský jazyk

vlastiveda

prírodoveda