mapa detí v DV

Tu je mapa detí v domácom vzdelávaní na Slovensku - sem kliknite.

Nakontaktujte sa na ľudí s deťmi v DV vo svojom okolí. Pýtajte sa ich, spolupracujte a podporujte sa navzájom.

 

Ak nie ste v mape a máte deti v domácom vzdelávaní, vyplňte formulár, ktorý je pod mapou.