Aktuality

Doležité náležitosti, k úvodu školského roka 2018/2019: 
 
Termín: do 10. 09. 2018 - poslať všetky dokumenty
 
Dokumenty: 1. Žiadosť o individuálne vzdelávanie - podpísaná oboma rodičmi
      
                     2. Individuálny výchovno - vzdelávací program pre aktuálny ročník Vášho dieťaťa 
                         (obsah nájdete na tejto stránke: www.statpedu.sk
                         (forma: